X
Acadèmia del Cinema Català

El format del DNI és 8 xifres, guionet mitjà, lletra majúscula (ex: 12345678-A). En documents d'identitat estrangers, cal posar guionet mitjà entre les xifres i les lletres.
Acadèmia del Cinema Català - Passeig de Colom número 6 - 08002 Barcelona Tel. 93 268 27 76 - academia@academiadelcinema.cat
Producció DRAC.com